ZIPS – Skupinový tréning pre manželov

Päť 2,5 hodinové spoločné tréningy s troma manželskými pármi.

Na čo sú tréningy dobré?

Manželské páry si môžu svoj vzťah zosilniť a prehĺbiť skrze interaktívne a personycentrické metódy za vedením odborníka. Je to podobné, ako keby sa niekoľko ľudí dali na spoločné varenie v kuchyni na základe toho, kto aké má skúsenosti, čo sa ako naučil – v tomto prípade sú rôzne názory vítane, pretože to zveľaďuje možnosti chutí – pričom jeden šéfkuchár napomáha odbornými radami konečný výsledok. Výborná možnosť učiť sa zo životných skúseností druhých a príležitosť podeliť sa o svoje úspechy či zlyhania, aby sme aj my napomohli druhým.

Tréningy sú určené pre max. tri manželské páry, ktoré žijú v spoločnej domácnosti min. jeden rok. Prihlášky zaregistrujeme v časovom poradí na základe zaplatenej zálohy. O registrácii a konečnom stave budú uchádzači informovaní elektronickou poštou a telefnicky. V prípade veľkého záujmu bude tréningy pre ďalších uchádzačov uskutočnené v inom termíne podľa dohovoru.

 

Cena jedného 2,5 hodinového tréningu je 20,- eur pre jeden manželský pár. Účasť na všetkých piatich tréningoch je povinná.

Registračnú zálohu (30,- eur pre jeden pár) prosíme zaplatiť buď osobne v kancelárii ZIPS, alebo prevodom na účet ZIPS n.o. IBAN: SK6183300000002201570359. Do poznámky prosíme uviesť: “ZIPS tréning – mená uchádzačov”).

Termíny tréningov

Podľa dohovoru s účastníkmi.

Registračný formulár

Tréningy
Sending