Prevádzkovateľom “Centra poradenstva pre manželov a páry”  je CSPK s.r.o. Profesionálne osobné poradenstvo napomáha manželské a nemanželské páry, i rodiny. Klientov prijíma a napomáha vo forme jednotlivcov i párov. Poradenstvo prebieha v slovenskom, maďarskom a poprípade i v nemeckom jazyku.

Poradenstvo funguje na princípe prevencie, čo znamená, že pomáha predmanželským párom jednak predísť také situácie, ktoré by v konečnom štádiu zdemolovali ich vzájomný vzťah, a jednak reagovať na také problémy, ktorým sa nie je možné vyhnúť. Taktiež funguje a proaktívne poradenstvo, to znamená, že pomáha mladomanželom pripraviť sa na spoločný život, ktorý prináša zo sebou nespočetné úlohy, v ktorých môžu obstáť so spoločnou silou, napomáhajúc si navzájom, prijmúc a formujúc jeden druhého, a prijatím pomoci.

Ďalej napomáha párom v kríze zvrátiť negatívnu situáciu rozvodu, či už zmierením sa, alebo v nezvratnej situácii ľudskej dôstojnosti primeraným spôsobom rozlúčiť sa a rozviesť sa s čo najmenšími ranami, ktoré potrebujú tiež pomoc pre ich uzdravenie sa. Poradcom centra je Dr. Tamás Süll, duchovný.