tomi_profilkep

Dr. Tamás Süll, manželský poradca, duchovný Reformovanej krestanskej cirkvi na Slovensku

Štúdiá:

  • 1996-1999 Teologická Akadémia J. Calvina Komárno, Bc.
  • 2000-2002 Karlova Univerzita – Evangelická Teologická Fakulta, Praha, Mgr.
  • 2001 Universität Leipzig – Evangelische Theologische Fakultät, Socrates/Erasmus štipendium
  • 2002-2005 Martin Luther Universität, – Evangelische Theologische Fakultät, Halle/Wittenberg, Doktorandské štúdium
  • 2008 Evangélikus Hittudományi Egyetem – Obhajoba dizertačnej práce: “Vzťah muža a ženy v Starom Zákone”, Budapest, PhD.
  • od 2015 štúdium Duševného zdravia, Univerzita KGRE Pszychológický ústav, Budapest/Levice
  • 2016 PREPARE/ENRICH kvalifikovaný poradca

 

Zamestnania:

  • 2005-2010 zborový duchovný, Kľúčovec
  • 2005-2009 prednášky na univerzite SJE Komárno
  • od 2011 univerzitný duchovný

Som členom Asociácie manželských poradcov, a kvalifikovaným poradcom medzinárodnej spoločnosti PREPARE/ENRICH.